پیش ردیف ، با هدف ایجاد سهولت و آسانی در فراگیری و درک موسیقی کلاسیک ایرانی تدوین گردیده است.علاقه مندان به فراگیری و شناخت موسیقی ایرانی با مطالعه این مجموعه که با روشی نوین به معرفی و آموزش موسیقی کلاسیک ایرانی می پردازد، ضمن آشنائی با تاریخ، ویژگی ها و مولفه های این موسیقی، می توانند با سهولت بیشتری ردیف را بیاموزند.

Go to English Version

تاریخ موسیقی ایران

تاریخ موسیقی ایران را می توان به سه دوره اصلی تقسیم کرد:

۱. پیش از اسلام ۲. بعد از اسلام ۳. دوران معاصر

 

ادامه…

ردیف

ردیف یعنی مرتب و طبقه بندی شده. مجموعه ای از نواها و آواهایی است که در طول تاریخ هزار ساله ی ایران از صافی ذوق و سلیقه موسیقی دانان ایرانی گذشته و به نسل بعد منتقل گردیده است و در دوران حکومت قاجار به شکل مرتب شده ای به ردیف تبدیل شده است.

ادامه…

پیش ردیف

پیش ردیف شامل یازده درس است که برای معرفی ساختار اصلی سیستم های موسیقی کلاسیک ایرانی به علاقه مندان موسیقی در مدت کوتاه با کار کردن بر روی یازده سیستم از دوازده سیستم موجود در ردیف طراحی شده است .

ادامه…

nea-lockup-A

This project is supported in part by an award from the National Endowment for the Arts and Roshan Cultural Heritage Institute.” To find out more about how NEA grants impact individuals and communities, visit www.arts.gov.