دستگاه شور یکی از مهم ترین دستگاه های موسیقی ایرانی است.
چهار آواز، بیات ترک، ابوعطا، افشاری و دشتی از مشتقات این دستگاه هستند

درس دستگاه شور در پیش ردیف برگرفته از ردیف استاد حسن کسایی است
درآمد، رهاب، اوج، قرچه، رضوی، حسینی و شهناز، هفت گوشه باز این دستگاه می باشند که با استفاده از وزن شعری و الگوی ملودیک گوشه بسته رهاوندی در این درس استفاده شده اند

دستگاه شور

گوشه باز دانگ – پانگ
فایل صوتی
درآمد shour 1
درآمد (رهاب) shour 2
درآمد (بیات ترک) shour 3
اوج Odj : shour
قرچه gharacheh: shour
رضوی razavi:shour
حسینی – اوج حسینی
hossieni : shour
سلمک salmak: shour