دستگاه همایون یکی از هفت دستگاه موسیقی ایرانی است.

این دستگاه به تناسب نام خود، حالتی شاهانه، اشرافی و باوقار دارد، ولی با این حال زمینهٔ اجرای بسیاری از لالایی‌ها و زمزمه‌های متداول در نقاط مختلف ایران است. همچنین از نغمه‌های این دستگاه در موسیقی زورخانه نیز استفاده می‌شود.

دستگاه همایون

گوشه باز دانگ – پانگ
فایل صوتی
درآمد daramad- homayoun
درآمد daramad- homayoun
چکاوک chakavak- homayoun
بیداد bidad-homayoon
بیات راجه bayat rajeh-homayoun
اوج – عشاق oshagh- homayoun
فرود از بیداد foroud- homayoun
شوشتری shooshtari- homayoun