آشنایی با موسیقی کلاسیک ایرانی

“پیش ردیف”

توسط دکتر حسین عمومی
و دانشجویان ایشان
حسام عابدینی و نیلوفر شیری

هر یکشنبه، ساعت ۳ تا ۵ عصر
زمان شروع کلاس ها، ۷ ژانویه ۲۰۱۸

آدرس:

University Community Park
Beech Tree Lane, Irvine, CA 92612

برای شرکت در این کلاسها نیازی به داشتن آشنایی قبلی با موسیقی نمیباشد.

ثبت نام به صورت حضوری در زمان کلاس انجام می پذیرد
دانشجویان ۴۰ دلار | غیر دانشجویان ۱۰۰ دلار (برای هر ۴ جلسه)

برای اطلاعات بیشتر با شماره تلفن: ۲۱۹۵-۶۰۶ (۹۴۹) تماس بگیرید

 

با تشکر از:

Iranian Cultural Center of Orange County
&
Jordan Center for Persian Studies